ekq;SdlA ekq alzcjR ShDrA d{fj

emjujyk' aqlyhkdX

d{fjsuMj L.jYelusaqkfkd
d{fj T%saujH svÕkd
d{fj Yej svkd
Sgl,\rj cIe\r

ShDrA

La{fiG,jnj;;;;

SaZaH<lG;;;;

@-rla{fdG,jnj;;;; La{fiG,jnj@ % elmj akkcIlaj pJjfG t}ulekgjH aqsejk;

Ld\>yjsRy cpcjsh -lrzludrlujgk' flRcR SaZaH<lG -hejlH uakrujsh QlxX r{A svu\fjgk'sYf

Lf\ % equ aq]lhA

T'\ % dlhA sfMjsek' aqu\]\ rlrlGSxsy;;;

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

ahulxjuksm arcjH z{<lfkgfIjsRyukA[ YenujsRyukA rJGlhkdxln\ fJGjgk'f\;

rzgdilmxjsh -Xjg]kdX]jmujhkA sfl}kak'jH rm]k'isr si}jiJq\lR e_jj]k' -Pkrjd cAc\dlgjsRy vomjhkA[ TGsrM\ vlMjjrjmujhkA T'\ aqlyhkdSxH]lR[ -G]\[ tijsmuln\ SrgA# LsjHfs' aqlyhkdX Ts'ijsm#

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

t'j}kA rksm dFdxjhkA[ dijfdxjhkA aq fjajGk sekduln\ vjhSlX;

rl}kiqjdxjH QlmjjajG\[ alqSrjsRy aPkgA simj\ exxj]om anjsul Sd}\ Qlmk' dk}jdX;;;LrUalujs]ljgj]k'k TO dlq\vdX

esSl Q;tR;ij;tqkfj % aquksm LSuM\ QMu\]\ rjH]k' Qgk dk}jsuMj

TmiqjdxjH fxAsd}j rjH]k' aq]kxxjH vij}jsyjjksdlkxx c\doX ulYfdX[ T'\ sek' aquksm Qgk cIealilA;

tjhkA tijsmsuls]Sul aqlyhkdxk\

Qqj dlmkdxksm rz\rfujShu\]\;;;

agnA ijf rl}jRekyxjShu\]\

SirhjsRy vomkA QqjikdlhjsRy fjajGkA dqj\ ulYfulik' dk}jdX;;;

Tigjrj rrSuf\ |fk aquln\#

<jAcuksm dHafjhkdX sv'kak}k' LfjGigkdX%LsfijsmulnlSil#

@SirhjR akDA Ydogsa'lhkA

BlSrlG]k'k Sc<ilu\Slsm;;;;@ Q;tR;ij;

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

emjujyk' YzlacOg.X]k edgA iu\]lR Ydogfuksm elu\]MkdX ijenjujshj]qjk;

glcsRy ejmjujhds} glwdkalgjsu gj]lR |qkdmhkA dm'\ -ujgsl'kglikdxjsh glwdkalgR Trj igj; >lz\plp\ fJaqujshgjkiSl

TSlX agnaq sek' dlhA iuHigk aomk' segkaqukA[ arcjH seukrjyu\]k' YenuaqukA T'\ ahulxjuksm arcjsr ij}dhk'k;

*aq]lhaln\

arclsh rX

rjru\]lsflA

sdlmklMkSelsh

igkA dlhaln\

ay]k'ksijH

arclCIcju\]k%

'ky]jhlujgj]s}[

rjfUaky]jhlujgj]s}@ %LRiG Lhj (aq]lhA)

cO<{pjsRy -q]mhkdxjH rj'kalyj[ cau>jf do}kSvghkdxksm dlckdX;;;rjydj}kdxksm alu]lq\vdX eqk aldX edkkfj'k' cO<{pxksm sfxj dlq\vdX]kedgA[ LYdaA ijxk' vlrH ijeixkA sd}kdlq\vdxkA[ -SZl,dh<xkA alYfA; egcUxksm alu]lqv\dxjhkAse}\ iqjfjgjk Seldk' ukifIX; tjhkA Tmu\]\ cO<{pxksm[ aquksm aSMSfl akDX;;;

@aqfR aSMSfl akDA

fnkk

<{puA rJGj rlA

aq svykfkA

Tmis]oclfjgk elfujH

edH dqjfkA

LfkA ay'd%

s'lmkijH[ asMlgk

fknujs'yj%

mkfkA r%

xiSC,jfkA % ijwuh\aj

Sizfuksm vkqjujH rksm rl}jsh -<fUlrjg]\ |yjigk'k; dms]njdxksm YexuaqujHs}\ r}Afjgjuk'iG LrlF>lhUX]kSaH vkmkaq SdlgjslgjukSlX[ emjujyjSluigkA[ wJiR rkxxjsumk]s}igkA .oaj]mjujhjgk'\ rjC>\paluj dguk' wJirkA;;;

aqu\]\ agnjsRy fnklSnl#

"The rain has a friendly sound

To one who's six feet underground"

- Edna St.Vincent Milley

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Srl]jSrl]j rjHS] tlA r,\malik'k;

@aquksm QlGujhk\

rak]\ r,\malu Qgk aqij\

sspis dljgju\]k' Qgk cIGzA

ekquksm QlGujhk\

aquksm QlG@;

ekqdX[ dluhkdX[ a\[ CIlcA[ iluk;;; tlA emjujyj]qjk;

Trj aqsulgk QlGalYfalilA

aqlyhjH rjyuk' Sc<s dsmk]lR arckdX]jrj t'lnlSil dqjukd#

@LsjhkA Sc<salgk

aqlyhlnS#@

%Q;tR;ij

Sgl,\rj cIe\r

15%177[ sayJr S<lcjMH Syl/\ _ln Tgjlh]km 680121
Puzha Magazine| Non-Resident Keralite| Puzha Kids| Folk Arts and Culture| Classics| Astrology| Obituaries| Matrimonial| Classifieds| Business Links| Audio Station| Responses| Your Articles| Malayalam Mail| Archives| Downloads
Disclaimer and Legal Notice

Copyright  1999-2007 Puzha.com
All rights reserved.